Co zobaczyć

 Kościół - Cudzynowice

Kościół - Cudzynowice

Kościół p.w. Wszystkich Świętych pochodzi z połowy XVIII stulecia, ufundowany przez kasztelanową Ossolińską. Praz pierwszy parafia zostaje wymieniona w dokumencie już w 1326 r.
Baszta - Rogów

Baszta - Rogów

Pozostałości zespołu dworskiego z XVII w., zniszczonego w 1944 r.; zachowane ruiny zabudowań gospodarczych, neorenesansowa baszta oraz park.
Baszta Kazimierska

Baszta Kazimierska

Na przeciw głównego budynku cukrowni przy skrzyżowaniu dróg Kraków – Busko Zdrój i Skalbmierz – Koszyce, stoi okrągła kamienna baszta.
Bejsce – kościół p.w. Św. Mikołaja

Bejsce – kościół p.w. Św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja w Bejscach - gotycki kościół wybudowany między XIV a XV w. w miejscowości Bejsce na Płaskowyżu Proszowickim, nad Nidzicą
Cukrownia "Łubna"

Cukrownia "Łubna"

Cukrownia powstała 1845 r. wybudował ją Kazimierz Łubieński, od jego nazwiska pochodzi też nazwa zakładu.
Dwór "Hubala"

Dwór "Hubala"

Posiadłość Zakrzeńskich we wsi Plechów. Przed laty po tej ziemi przechadzał się mąż Zofii Zakrzeńskiej, Henryk Dobrzański znany jako „Hubal”.Zofia Zakrzyńska pochowana jest na cmentarzu przy kościele w Gorzkowie.
Dwór - Odonów

Dwór - Odonów

Niestety nie znamy początków dworu. Wiemy tylko, że na przełomie w. XVIII i XIX Odonów był własnością Mieroszewskich herbu Ślepowron. W roku 1835 zmarła ich córka i prawdopodobnie to było powodem sprzedania majątku, który przeszedł w ręce Herszla Słomnickiego. W r. 1881 majątek Odonów wraz z zaniedbanym małym dworem został kupiony przez Stanisława Postawkę herbu Loewenstern z Donos.
Dwór - Topola

Dwór - Topola

XIX – wieczny, rozległy park o mocno zniekształconej kompozycji otacza murowany budynek dworu, wzniesiony w I ćw. XX w. i przebudowany dla państwowego, powojennego użytkownika. Po latach dewastacji przeszedł w prywatne ręce.
Grodzisko w Stradowie

Grodzisko w Stradowie

Grodzisko w Stradowie. Znajdują się tu pozostałości ogromnego słowiańskiego grodziska, datowanego na okres pomiędzy VIII a XII w. n.e., które wraz z podgrodziami zajmowało obszar ok. 25 ha i należy do największych w kraju
Kosciół - Czarnocin

Kosciół - Czarnocin

Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej został zbudowany w stylu gotyckim ok 1360r. Dzięki fundacji kanclerza wielkopolskiego Ottona z Mstyczowa herbu Lis. Kościół posiada jednolite wyposażenie rokokowe pochodzące z połowy XVIII w. Warto zwrócić uwagę na późnobarokową belkę ozdobioną krucyfiksem w otoczeniu aniołów. O fundatorze świątyni przypomina wmurowany w północną ścianę nawy herb Lis pochodzący z połowy XIV w. W sąsiedztwie kościoła stoi ciekawa, drewniana dzwonnica zbudowana w okresie XIX - wiecznej przebudowy.