Informacje praktyczne

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej

Kazimierza Wielka
ul. Kościuszkki 13
Tel. 41 3501 008
kazimierza.travel