Kontakt


Centrum Informacji Turystycznej
ul. Kościuszki 13
28-500 Kazimierza Wielka
Tel +48 41 3501008
informacja@kazimierzaw.pl

www.kazimierza.travel