Logo
 • Logo powiatu kazimierskiego
 • ROT
Kościół - Gorzków

Gorzkowska parafia p.w. Św. Małgorzaty, podobnie jak większość w tym regionie należy do najstarszych ośrodków parafialnych (pierwsza wzmianka pochodzi z 1326 r). Drewnianą, stojąca do dzisiaj świątynię wybudowano w 1758 r. z fundacji Józefa Mieroszewskiego.

 • Gorzków
 • 41-352-51-10
Kościół - Kazimierza Wielka

W południowej części miasta stoi najstarsza, zabytkowa budowla – kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Barokowa świątynia, wzniesiona w 1663 roku staraniem kasztelana krakowskiego, Stanisława Warszyckiego.

 • Kazimierza Welka, ul. Henryka Sienkiewicza 3
 • 41-352-14-43
Kościół - Kocina

Barokowy kościół p.w. Św. Barbary, wzniesiony w 1672 r. na miejscu starszego kościoła drewnianego; świątynię ufundował kanonik wiślicki Franciszek Kaliszewicz. Jest to budowla jednonawowa wzniesiona na planie prostokąta. Ołtarz główny i ołtarze boczne barokowe. W ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Kocińskiej.

 • Kocina
 • 505-968-490
Kościół - Małoszów

Kościół p.w. Św. Mikołaja – parafia istniała od XV wieku, pierwszy kościół był drewniany. Obecny kościół murowany, wzniesiony ok. 1646 roku w stylu barokowym, staraniem ks. Tomasza Lachowskiego. Znajduje się na wzniesieniu, na uboczu wsi. Dzwonnica w stylu barokowym, murowana, wolno stojąca, stoi przed wejściem głównym do kościoła. Mieści trzy dzwony. Cmentarz parafialny położony na wzgórzu, otwarty w 1934 roku. Najstarszym zachowanym grobem jest, znajdujący się poza ogrodzeniem obecnego cmentarza, nagrobek w kształcie żelaznego krzyża na kamiennym cokole Ignacego Macharzyńskiego oficera b. Wojska Polskiego żyjącego 68 lat zm. 21 lipca 1868 roku.

 • Małoszów
 • 41-350-02-04
Kościół - Opatowiec

Podominikański kościół p.w. Św. Jakuba Ap. wzniesiony pod koniec XV w. w miejsce częściowo drewnianego kościoła Św. Jacka z 1283 r. W pierwszej połowie XVII wieku świątynia została przebudowana w stylu barokowym.

 • Opatowiec, 0 Nowokorczańska 2
 • 41-351-80-14
Kościół - Rogów

Murowany kościół p.w. Nawiedzenia NMP z 1934 r. wybudowany w miejsce drewnianej świątyni z 1751 r., zniszczonej w pożarze w 1932 r. Obok kościoła znajduje się murowana, barokowa dzwonnica z XVIII w. i kamienna figura Matki Boskiej z 1738 roku, będąca wotum dziękczynnym biskupa Michała Wodzickiego za koronację Augusta III oraz nadanie godności kardynalskiej biskupowi krakowskiemu Janowi Aleksandrowi Lipskiemu, którego Wodzicki był bliskim współpracownikiem.

 • Rogów
 • 41-351-82-38
Kościół - Sokolina

Barokowy kościół p.w. Św. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 1651-1660 staraniem ks. Tomasza Matiaszkiewicza. Świątynię rozbudowano w 1933 r. – do czteroprzęsłowej nawy dobudowano piąte przęsło. Wzniesiono także nowe prezbiterium oraz kaplice od strony północnej i południowej. Kościół posiada wczesnobarokowy ołtarz główny oraz dwa barokowe ołtarze boczne. W lewym ołtarzu bocznym umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w.

 • Sokolina
 • 41-351-30-13
Kościół - Stradów

Stradowska parafia posiada XIII – wieczną metrykę. Praz pierwszy wymieniona w 1326 r. W XV stuleciu obejmowała 7 wsi.1656 r. drewniany kościół spłonął i z końcem tego stulecia powstał nowy, wzniesiony z fundacji wojewody krakowskiego, Władysława Myszkowskiego. W 1983 r., w związku ze złym stanem technicznym świątynie rozebrano i odbudowano według pierwotnego planu.

 • Stradów
 • 41-351-22-29
Kościół - Topola

Drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w latach 1839-1840 we wsi Kazimierza Mała. Przeniesiony do Topoli w latach 1973-1974.

 • Topola
 • 41-352-92-80
Pałac Badenich w Bejscach

Pałac w Bejscach - wzniesiony w 1802 roku, przez architekta Jakuba Kubickiego dla Marcina Badeniego. Jest pierwowzorem warszawskiego Belwederu.

 • Bejsce