Logo
 • Logo powiatu kazimierskiego
 • ROT
Bejsce – kościół p.w. Św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja w Bejscach - gotycki kościół wybudowany między XIV a XV w. w miejscowości Bejsce na Płaskowyżu Proszowickim, nad Nidzicą

 • Bejsce
Kaplica - Skorczów

Niedaleko współczesnej świątyni parafialnej zachowała się kaplica p.w. Bożego Narodzenia, zbudowana została 1616 r. Wg Tradycji została zbudowana z przeznaczeniem na zbór ariański. Użytkowana następnie przez katolików przetrwała do naszych czasów w oryginalnej formie.

 • Skorczów
 • 41-352-26-29
Kościół - Cudzynowice

Kościół p.w. Wszystkich Świętych pochodzi z połowy XVIII stulecia, ufundowany przez kasztelanową Ossolińską. Praz pierwszy parafia zostaje wymieniona w dokumencie już w 1326 r.

 • Cudzynowice
 • 41-352-17-89
Kosciół - Czarnocin

Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej został zbudowany w stylu gotyckim ok 1360r. Dzięki fundacji kanclerza wielkopolskiego Ottona z Mstyczowa herbu Lis. Kościół posiada jednolite wyposażenie rokokowe pochodzące z połowy XVIII w. Warto zwrócić uwagę na późnobarokową belkę ozdobioną krucyfiksem w otoczeniu aniołów. O fundatorze świątyni przypomina wmurowany w północną ścianę nawy herb Lis pochodzący z połowy XIV w. W sąsiedztwie kościoła stoi ciekawa, drewniana dzwonnica zbudowana w okresie XIX - wiecznej przebudowy.

 • Czarnocin, ul. Kościelna 57
 • 41-351-20-10
Kościół - Gorzków

Gorzkowska parafia p.w. Św. Małgorzaty, podobnie jak większość w tym regionie należy do najstarszych ośrodków parafialnych (pierwsza wzmianka pochodzi z 1326 r). Drewnianą, stojąca do dzisiaj świątynię wybudowano w 1758 r. z fundacji Józefa Mieroszewskiego.

 • Gorzków
 • 41-352-51-10
Kościół - Kazimierza Wielka

W południowej części miasta stoi najstarsza, zabytkowa budowla – kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Barokowa świątynia, wzniesiona w 1663 roku staraniem kasztelana krakowskiego, Stanisława Warszyckiego.

 • Kazimierza Welka, ul. Henryka Sienkiewicza 3
 • 41-352-14-43
Kościół - Kocina

Barokowy kościół p.w. Św. Barbary, wzniesiony w 1672 r. na miejscu starszego kościoła drewnianego; świątynię ufundował kanonik wiślicki Franciszek Kaliszewicz. Jest to budowla jednonawowa wzniesiona na planie prostokąta. Ołtarz główny i ołtarze boczne barokowe. W ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Kocińskiej.

 • Kocina
 • 505-968-490
Kościół - Małoszów

Kościół p.w. Św. Mikołaja – parafia istniała od XV wieku, pierwszy kościół był drewniany. Obecny kościół murowany, wzniesiony ok. 1646 roku w stylu barokowym, staraniem ks. Tomasza Lachowskiego. Znajduje się na wzniesieniu, na uboczu wsi. Dzwonnica w stylu barokowym, murowana, wolno stojąca, stoi przed wejściem głównym do kościoła. Mieści trzy dzwony. Cmentarz parafialny położony na wzgórzu, otwarty w 1934 roku. Najstarszym zachowanym grobem jest, znajdujący się poza ogrodzeniem obecnego cmentarza, nagrobek w kształcie żelaznego krzyża na kamiennym cokole Ignacego Macharzyńskiego oficera b. Wojska Polskiego żyjącego 68 lat zm. 21 lipca 1868 roku.

 • Małoszów
 • 41-350-02-04
Kościół - Opatowiec

Podominikański kościół p.w. Św. Jakuba Ap. wzniesiony pod koniec XV w. w miejsce częściowo drewnianego kościoła Św. Jacka z 1283 r. W pierwszej połowie XVII wieku świątynia została przebudowana w stylu barokowym.

 • Opatowiec, 0 Nowokorczańska 2
 • 41-351-80-14
Kościół - Rogów

Murowany kościół p.w. Nawiedzenia NMP z 1934 r. wybudowany w miejsce drewnianej świątyni z 1751 r., zniszczonej w pożarze w 1932 r. Obok kościoła znajduje się murowana, barokowa dzwonnica z XVIII w. i kamienna figura Matki Boskiej z 1738 roku, będąca wotum dziękczynnym biskupa Michała Wodzickiego za koronację Augusta III oraz nadanie godności kardynalskiej biskupowi krakowskiemu Janowi Aleksandrowi Lipskiemu, którego Wodzicki był bliskim współpracownikiem.

 • Rogów
 • 41-351-82-38