Logo
  • Logo powiatu kazimierskiego
  • ROT
Baszta - Rogów

Pozostałości zespołu dworskiego z XVII w., zniszczonego w 1944 r.; zachowane ruiny zabudowań gospodarczych, neorenesansowa baszta oraz park.

  • Rogów
Zbór ariański - Cieszkowy

To dość spora wieś, w której w pobliżu szkoły zachował się wspaniały budynek dawnego zboru ariańskiego wzniesionego w XVII wieku, a przekształconego na przełomie XVIII / XIX w.

  • Cieszkowy
Zbór ariański - Kolosy

Jedynym zachowanym do dziś zabytkiem należącym pierwotnie do zespołu dworskiego jest niewielki, aczkolwiek niezwykle ciekawy dawny zbór ariański zbudowany w 1654r. Przez ówczesnych właścicieli wsi, Rupniewskich, później zmieniony na lamus dworski.

  • Kolosy