Logo
  • Logo powiatu kazimierskiego
  • ROT

Atrakcje i ciekawostki

Rozmiar tekstu:A-A+
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka leży w południowej części województwa świętokrzyskiego na obszarze tzw. Niecki Nidziańskiej. Jest to obniżenie między Górami Świętokrzyskimi a Wyżyną Krakowsko-Częstochowską stanowiące Płaskowyż Proszowicki.

Obszar ten zbudowany jest z utworów okresu lodowcowego w postaci piasków i glin, które wypełniły ówczesne doliny rzeczne, poczym osadził się na tym wszystkim less (pokład grubości kilku metrów). Wspomniany płaskowyż opada ku Wiśle. Wysokość bezwzględna dochodzi do 250 m. n.p.m.. Powierzchnia wyżyny jest rozczłonkowana na szerokie wzgórza i jest bezleśna. Na lessach występują czarnoziemy, dzięki którym obszar ten jest krainą rolniczą województwa świętokrzyskiego. Rzeźba terenu to wysoczyzny i garby porozcinane licznymi dolinami niewielkich rzek, suchymi wąwozami i parowami erozyjnymi ze spadkiem stoków 5 ÷ 10 %. Gmina Kazimierza Wielka jest najbardziej wysuniętą gminą na południe województwa świętokrzyskiego i sąsiaduje z gminami: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec z województwa woj. świętokrzyskiego oraz z gminami Pałecznica, Proszowice, Koszyce z woj. małopolskiego.

Miasto i gmina posiada korzystne położenie komunikacyjne - leży na przecięciu dróg eojewódzkich z Krakowa do Buska-Zdroju i z Jędrzejowa przez Skalbmierz - Koszyce do Brzeska w województwie małopolskim. Przez teren gminy przepływają rzeki Nidzica, Małoszówka, Jawornik i liczne krótkie cieki wpadające głównie do Nidzicy. Zalesienie całego obszaru jest minimalne (3 % powierzchni gminy ). Użytki rolne stanowią 89,6 % powierzchni gminy.

Warunki klimatyczne - dobre - najcieplejszym miejscem jest lipiec ze średnią temperaturą + 18 o C, a najzimniejszym - styczeń ze średnią temperaturą - 3 o C. Zwierciadło wody gruntowej waha się w granicach od 1,0 m. do 4,5 m. od powierzchni terenu. Ilość opadów w ciągu roku to ok. 550 ÷ 650 mm. Okres wegetacji roślin wynosi ok. 200 dni.

Gmina Kazimierza Wielka wchodzi w obręb powiatu kazimierskiego. Obszar gminy podzielony jest na 42 sołectwa oraz miasto Kazimierza Wielka. Ogólne powierzchnie gminy to około 13500 ha. (135 km.2) w tym miasto ok. 500 ha. (5 km.2) Liczba ludności miasta i gminy w ostatnich latach ciągle maleje i na koniec 2002 r. wyniosła ogółem 17840 mieszkańców, w tym w mieście 6265 osób, a w reszcie gminy 11575 osób. Średnia gęstość zaludnienia w gminie jest wysoka i wynosi 132,1 osób/km2.