Logo
  • Logo powiatu kazimierskiego
  • ROT
z

Megalityczny Basen Siarkowy w Kazimierzy Wielkiej

2020.01.15
Rozmiar tekstu:A-A+

Umowa na budowę basenu siarkowego podpisana.

14 stycznia 2020 roku władze Powiatu Kazimierskiego w osobach Starosty Jana Nowaka oraz Wicestarosty Michała Buckiego podpisali umowę z Wykonawcą na budowę basenu siarkowego. Wartość robót wyniesie 5 900 000 zł przy udziale własnym Powiat Kazimierskiego i Gminy Kazimierza Wielka na poziomie 750 tys. zł. Dzisiejszy sukces będzie miał niewątpliwy wpływ na rozwój gminy i powiatu i zapoczątkuje budowę uzdrowiska w Kazimierzy Wielkiej.

Dzisiaj również została zawarta umowa z Wykonawcą na budowę odwiertu chłonnego w Kazimierzy Wielkiej oraz rurociągu łączącego odwiert geotermalny GT-1 w Cudzynowicach z nowopowstałym odwiertem w Kazimierzy Wielkiej. Wartość umowy wynosi 6 186 900 zł brutto